Kerimäki-seura ry


Kerimäki-seura on aktiivisesti toimiva yhdistys, joka on perustettu 29.9.1963. Yhdistyksessä on 287 jäsentä 1.1.2019. Kerimäki-seuran tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, ihmisten viihtyisyyden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja -kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Seura toimii alueensa etujärjestönä sekä asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Seura tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille, järjestää kotiseutupäiviä, -talkoita, -retkiä ja näyttelyitä, edistää perinteen tallentamista sekä luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista, harjoittaa museotoimintaa sekä toimii yhteistyössä Suomen kotiseutuliiton kanssa.

Vuoden 2019 jäsenmaksu on 12 euroa.

Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan Puruvesi-lehden ”Muistilistalla”.


Yhteystiedot ja johtokunta

Muhonen Iikkapuheenjohtaja 050 514 2701 luomuhonen@kolumbus.fi
Hämäläinen Mairesihteeri050 0946539 maire.hamalainen@kyyhkynetti.com
Rauhansalo Päiviörahastonhoitaja050 3708913
Immonen Merjavarapuheenjohtaja050 5547186
Korhonen Sari johtokunnan jäsen044 9887111
Mielonen Heikkijohtokunnan jäsen044 0252455
Rask Inkajohtokunnan jäsen040 0765770
Suomalainen Jukka johtokunnan jäsen 050 5639235
Raija TervonenKerimäki-emäntä040 0658333raija@huoltoasematervonen.fi
Kari Muhonen Kerimäki-isäntä050 0542321khemuhonen@gmail.com

Postiosoite: Kerimäki-seura ry/Iikka Muhonen, Niittylahdentie 89, 58150 Makkola

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintakertomus 2018