Toiminta Pääkanta-Säätiö


Säätiön tarkoituksena on säilyttää Pääkannan virkistysalue kuntalaisten käytössä, perustaa ja ylläpitää kotiseutuarkistoa, vahvistaa ja kehittää 31.12.10 kuntajaon mukaista Kerimäen kunnan alueen elinvoimaisuutta sekä edistää sen asukkaiden hyvinvointia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä ja kehittämällä Pääkannan virkistyskäyttömahdollisuuksia, tukemalla, avustamalla ja toteuttamalla hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät entisen Kerimäen kunnan alueen vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia sekä edistämällä sen kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Säätiön tavoitteena on ylläpitää entisen Kerimäen alueella sellaisia elinolosuhteita, että ihmiset haluavat jatkaa siellä asumista ja elinkeinojen harjoittamista. Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa.

Säätiö toteuttaa toiminta-ajatustaan myöntämällä stipendejä ja apurahoja sekä jakamalla kohde- ja hankeavustuksia. Toiminta-alueina ovat liikuntaan, kulttuuriin ja elinkeinotoimintaan liittyvät hankkeet.

Säätiön yhtenä tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kotiseutuarkistoa.

Historia


Pääkannan omisti kirkonkylän koulun opettaja Aino Hytönen, joka oli
perheetön (ikäneito). Hytönen kuoli 1968. Omaisuus meni valtiolle,
koska hänellä ei ollut rintaperillisiä. Kerimäen kunta anoi
Pääkannanniemeä yhteiseksi virkistysalueeksi. Valtioneuvosto
päätöksellään 14.8.1969 luovutti Tavisalon saaressa sijaitsevan
Pääkannanniemen kunnalle sillä ehdolla, että tilaa käytetään
kunnan leirintä- ja virkistysalueena. Tilalla oli vanha hirsinen mökki
ja pieni hirsinen sauna. Vuonna 1979 kunta luovutti alueen urheilu- ja
liikuntalautakunnalle, joka aloitti alueen kehittämisen monipuoliseksi
ulkoilu- ja virkistysalueeksi.

Kuntaliitoksen lähestyessä syksyllä 2012 kunta perusti
Pääkanta-säätiön. Säätiön tehtävä on hoitaa ja ylläpitää
Pääkannan sekä silloisen Kerimäen kunnan alueen elinvoimaisuutta ja
hyvinvointia


Pääkanta-säätiön hallitus


Rauhansalo Kauko

puheenjohtaja

puh. 044 5121265

Hämäläinen Maire

varapuheenjohtaja

puh. 0500 9465 39

Piiparinen Jouko

sihteeri    

puh. 044 5754 230

Juuti Heljä
puh. 044 5112 015

Anne Makkonen
puh. 040 9653 060

Rautiainen Matti

Tiainen Teemu

Pekka Hanikka
puh. 044 5169 786Pääkanta-Säätiö sr hallintoneuvosto

Järvinen Heli, puheenjohtaja

Kolkka Anja, varapuheenjohtaja